Vitaal werken pakketten

Voor werknemers en werkgevers met een hart voor hard werken.

Werkstress en werkdruk is momenteel de grootste reden van verzuim. 
Het is voor de werkneemster zeer vervelend en schadelijk om deze klachten te hebben en kost de werkgever energie en geld om iemand weer in zijn kracht te krijgen.

 

Om er voor te zorgen iemand optimaal functioneert, met plezier werkt en het beste in zichzelf naar boven haalt is het goed om de werkdruk en werkstress niet te groot te laten worden. Dreigt dit te gebeuren dan kan een vitaal werken helpen.

Met een vitaal werken pakket zorg je voor:

 • Vitale en energieke werkneemsters
 • Betrokken loyale werkneemsters
 • Afname in het ziekteverzuim
 • Betere werksfeer

Buro BOEG is gespecialiseerd in organisaties in het onderwijs en de zorg & welzijn branche.

Wat levert het de werkneemster op?

Door een vitaal werken pakket krijgt jij als werkneemster handvatten om je werk anders te organiseren en inzicht wat jij kan doen om het werkplezier te vergroten.

Je zal:

 • Anders met je werkzaamheden en werkdruk omgaan.
 • Leren om stressklachten direct te verminderen.
 • Inzicht krijgen in waarom je werkstress ervaart.
 • Acties uitzetten om de werkstress aan te pakken.

 

Dit zorgt er voor dat jij:

 • Meer vanuit vitaliteit werkt.
 • De kans op ziekteverzuim afneemt.
 • Betrokken en loyaal naar je werkgever blijft.
 • Binnen je team het geleerde zal gaan implementeren waardoor ook het team anders met werkdruk en werkstress om zal gaan.

 

Wat levert een vitaal werken pakket de werkgever op?

Door aandacht te hebben voor het onderwerp werkstress en ruimte en tijd te nemen om deze te verminderen zal er binnen de organisatie de volgende verandering ontstaan:

 • verminderde kans op uitval
 • vergroting van de vitaliteit bij de werkneemster
 • meer loyaliteit en betrokkenheid naar haar werk
 • meer productiviteit
 • betere werksfeer 
 • snellere re-integratie bij ziekteverzuim door stressgerelateerde klachten

 

Er is uit onderzoek gebleken dat als een werkneemster werkplezier, een bepaalde mate van vrijheid en erkenning ervaart, zij minder last heeft van stressgerelateerde klachten. Zij is vitaler en productiever. Een traject van Buro BOEG kan hierin een grote bijdrage leveren.

 

Wat houdt een vitaal werken pakket in?

Na gesprekken en trajecten met werknemers die stressklachten hadden, heb ik mijn vitaal werken-pakketten ontwikkelt die aansluiten op wat iemand met werkstress nodig heeft.

Deze pakketten bestaan uit een mix van methodes en middelen om de werkneemster inzicht te geven in haar werkstress, tips en tools wat zij kan doen om de werkstress te verminderen en een methode om stressklachten aan te pakken.

 

Een aantal vaste onderdelen zijn coachgesprekken, een vitaal werken gids en de EFT methode . Afhankelijk van wat de werkneemster prettig vindt en bij haar past, zet ik andere hulpmiddelen in.

Op de foto staat een blonde vrouw die vrolijk de camera inkjkt terwijl ze achter haar laptop zit. De foto staat symbool voor werkplezier.

Naast individuele begeleiding begeleid ik ook teams en groepen werknemers bij het inzicht krijgen in wat stress is, wat je er aan kunt doen en hoe zij hun werkdruk kunnen verminderen. Dit doe ik door inspirerende workshops en/ of informatiebijeenkomsten.

 

Mijn expertise ligt bij het begeleiden van werknemers binnen het onderwijs en de zorg & welzijn. Vanuit eigen werkervaringen binnen deze branches ken ik de werksituaties en de werkdruk die er speelt.

 

 

Ervaringen van deelnemers vitaal werken pakket: 

"Na het eerste gesprek ben ik meteen kleine dingen anders gaan doen waardoor ik meer rust op mijn werk kreeg."

Ellis

 

"De vragen uit het werkboek zetten mij zo aan het denken dat ik ineens beter snap waarom ik zoveel werkstress heb"

Silvia

 

"Je directe maar toch warme manier van coachen maakt dat ik anders naar mijn werk ben gaan kijken en daardoor met meer plezier mijn diensten draaien."

Erika

 

Investering:

Een werkneemster met werkdruk en stressklachten heeft gemiddeld 6 tot 12 uur begeleiding nodig. Ik werk daarom met 2 soorten pakketten en losse gesprekken.

 

De werkneemster start met een startpakket die uit 6 uur begeleiding bestaat, inclusief een EFT sessie en een vitaal werken gids vol inzichtgevende opdrachten, tips/ tools en actieplannen om de werkstress te verminderen.

Daarna kan het wenselijk zijn om een vervolggesprekken te hebben voor inzichten en het geleerde goed te implementeren in het werk. Ik bied daarom een vervolgpakket aan, verspreid over 2 tot 3 maanden om de veranderingen daadwerkelijk goed te integreren in de werkzaamheden om zo blijvend resultaat te creëren.

Vitaal werken-startpakket

 • 6 uur begeleiding verdeeld over 4 gesprekken 
 • Incl EFT sessie tegen stressklachten
 • Inspirerende vitaal werken gids

Investering: 630 euro excl BTW

 

Vitaal werken-vervolg pakket 

 • 3 uur begeleiding verdeeld over 2 of 3 gesprekken
 • Eventueel een EFT vervolg sessie

Investering: 315 euro excl BTW

Op de foto staat een blonde vrouw met een glimlach. Ze houdt een presentatie. De foto staat symbool voor werkplezier

Los vitaal werken-gesprek 

 • een gesprek van 1 tot 1.5 uur
  Investering: 105 euro per uur, excl BTW

 

Workshops en informatiebijeenkomsten:

Naast het vaste aanbod workshops kan er in overleg een eigen workshop rondom een aspect van vitaal werken ontwikkelt worden. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om mijn kennis en expertise in te zetten voor een voorlichting of lezing rondom het thema vitaal werken, werkstress en werkdruk verminderen.

In overleg wordt het tarief vastgesteld.

 

Coachlocatie:

Offline: praktijkruimte in Ewijk/ Beuningen (Gld)
Online: vanuit je eigen huis via Zoom/ Meet

 

Kleine lettertjes:

 • Een pakket wordt binnen 14 dagen na facturering betaald.
 • Het pakket is na aanschaf 3 maanden geldig.
 • Mocht na het eerste gesprek blijken dat er toch geen klik is dan wordt 75% van het aanschafbedrag terug gestort.
 • Kosteloos afzeggen van een afspraak kan tot 48 uur voor de afspraak. Daarna wordt er één uur in rekening gebracht.
 • Buro BOEG is niet aansprakelijk voor de veranderingen die een werkneemster tijdens en na het pakket in haar werk gaat doorvoeren. Kijk hier voor de disclaimer die Buro BOEG hanteert.
 • Waar over werkneemster gesproken wordt kan ook werknemer gelezen worden.

Wat stress cijfertjes:

 

Stress is beroepsziekte nummer 1.

Werkplezier verlaagt de kans op  stressklachten.

1 op de 5 medewerkers hebben last van burn-out klachten.

 

Verzuim:

Een verzuimdag kost gemiddeld 250 euro. 

Iemand met stressgerelateerde klachten verzuimd 55 dagen per jaar.

er staan 6 gele spelpionnen overeind in een groepje, er ligt 1 rode pion. Deze staat symbool voor de werknemer met een burn out

Burn-out:

De duur van een burn-out is gemiddeld 6 tot 9 maanden. 

Iemand die 8 maanden thuis zit kost gemiddeld 60.000 euro, excl de kosten voor vervanging.